Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 406 kết quả
The Origins of the First World War
Tác giả: Ruth Henig
Xuất bản: New York: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.311
 
Lords of Middle-Earth. Vol. 3
Tác giả: Terry K Amthor, Liz Danforth
Xuất bản: : Iron Crown Enterprises, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Tantras (Forgotten Realms
Tác giả: Ed Greenwood, Anne Brown, Kim Mohan
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Treasures of Middle-Earth (Middle Earth Role Playing/MERP #8006)
Tác giả: Wolfgang Baur
Xuất bản: : Iron Crown Enterprises, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
GURPS Riverworld
Tác giả: JM Caparula
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
The True and Invisible Rosicrucian Order
Tác giả: Paul Foster Case
Xuất bản: : Red Wheel Weiser, 1989
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  135.43
 
The Tao of Pooh
Tác giả: Benjamin Hoff
Xuất bản: London: Mandarin, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Concrete mathematics : a foundation for computer science
Tác giả: Ronald L Graham, Donald Ervin Knuth, Oren Patashnik
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The art of electronics
Tác giả: Paul Horowitz, Winfield Hill
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Mary Y El Gigante
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: : Edivision, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục