Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Handbook of machine foundations
Tác giả: P Srinivasulu, C V Vaidyanathan
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Handbook for proofreading
Tác giả: Laura Killen Anderson
Xuất bản: Lincolnwood Ill: NTC Business Books, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  686.2
 
Handbook of Industrial Membrane Technology
Tác giả: Mark C Porter
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.2842
 
Handbook of space astronomy and astrophysics
Tác giả: Martin V Zombeck
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Handbook of monetary economics
Tác giả: Benjamin M Friedman, Frank Hahn
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: NorthHolland Distributors for the United States and Canada Elsevier Science Pub Co, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.4
 
Từ điển Y học Anh-Việt = English-Vietnamese medical dictionary
Tác giả: Phạm Ngọc Trí, Châu Bá Hào
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  610.3
 
Từ điển thuật ngữ tài chính Anh - Pháp - Việt
Tác giả: Lê Văn Thanh, Nguyễn Sâm, Trương Mộc Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Licosa, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
Từ điển Pháp - Việt, Pháp luật - Hành chính = Dictionnaire francais - vietnamien droit - administration
Tác giả: Đoàn Trọng Truyến
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  340.03
 
Từ điển ngoại thương Anh - Việt = English-Vietnamese foreign trade dictionary
Tác giả: Bùi Trần Chú, Trần Văn Chu, Trương Vinh Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  382.03
 
1

Truy cập nhanh danh mục