Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 457 kết quả
The Horde (Advanced Dungeons & Dragons)
Tác giả: David Cook, Steve Winter
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Mirkwood
Tác giả:
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Sprawl Sites (Shadowrun (Fasa Corp.))
Tác giả: Jr Petersen Boy F
Xuất bản: : Contemporary Books, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Venus Prime I Maxima Tension
Tác giả: Arthur C Clarke
Xuất bản: : Plaza Janes, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Textile finishing chemicals : an industrial guide
Tác giả: Ernest W Flick
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02825
 
Design of prestressed concrete
Tác giả: R I Gilbert, N C Mickleborough
Xuất bản: London Boston: Unwin Hyman, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Handbook of machine foundations
Tác giả: P Srinivasulu, C V Vaidyanathan
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Doctor Who PLANET OF GIANTS
Tác giả: Terrance Dicks
Xuất bản: : Carol Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Doctor Who THE SPACE PIRATES
Tác giả: Terrance Dicks
Xuất bản: : Carol Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
El Ejecutivo
Tác giả: Thomas M Disch
Xuất bản: : Alcor, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục