Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 475 kết quả
Pensad en Flebas
Tác giả: Iain Banks
Xuất bản: Barcelona: Martinez Roca, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English La...
Tác giả: Mary Jane Hogan
Xuất bản: Sydney: Insearch Language Centre International Programmes University of Technology Sydney, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Plant design and economics for chemical engineers
Tác giả: Max Stone Peters, Klaus D Timmerhaus
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Encyclopedia of world cultures
Tác giả: David Levinson
Xuất bản: Boston Mass: GK Hall, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Rice biotechnology
Tác giả: Gurdev S Khush, Gary H Toenniessen
Xuất bản: Wallingford Oxon: CAB International in association with the International Rice Research Institute, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.1823
 
The Power of Myth
Tác giả: Jordan| Robert, Robert cm Jordan
Xuất bản: : Anchor, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  291.13
 
Wheel of Time 02 - The Great Hunt
Tác giả: JAMES HYNES, James Hynes cm
Xuất bản: : Tor Fantasy, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Eight skilled gentlemen
Tác giả: Debbie Macomber, Debbie Macomber cm
Xuất bản: : New York Doubleday 1991, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Time's arrow, or, The nature of the offense
Tác giả: R Scott Bakker, R Scott Bakker cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Nutmeg Of Consolation
Tác giả: Joey W Hill, Joey W cm Hill
Xuất bản: : HarperCollins, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục