Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Encyclopedia of world cultures
Tác giả: David Levinson
Xuất bản: Boston Mass: GK Hall, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
The Culture Industry
Tác giả: Jay M Bernstein
Xuất bản: London: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.40904
 
Biotechnology in a global economy
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: Congress of the US Office of Technology Assessment For sale by the US GPO Supt of Docs, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Poem-making : ways to begin writing poetry
Tác giả: Myra Cohn Livingston
Xuất bản: New York NY: HarperCollins Publishers, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.6
 
Employee benefit planning
Tác giả: Jerry S Rosenbloom, GVictor Hallman
Xuất bản: Boston: Pearson Custom Publishing, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331.255
 
Crime prevention through housing design [electronic resource]
Tác giả: P Stollard
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.49
 
The wizards of Armageddon
Tác giả: Fred M Kaplan
Xuất bản: Stanford Calif: Stanford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.02
 
An Outline of the American Economy
Tác giả: William H Peterson
Xuất bản: USA: , 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.973
 
Landownership and power in modern Europe
Tác giả: Maritn Blinkhorn, Ralph Gibson
Xuất bản: London: HarperCollins Academic, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
The Biological roots of human nature : forging links between evolution and behavior
Tác giả: Timothy H Goldsmith
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục