Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 568 kết quả
The Doomsday Conspiracy
Tác giả: Robert Crais, Robert Crais cm
Xuất bản: : Grand Central Publishing, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Blood meridian, or, The evening redness in the West
Tác giả: Alastair Reynolds, Alastair Reynolds cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
"I" is for innocent
Tác giả: Terry Brooks, Terry Brooks cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The cat who knew a cardinal
Tác giả: Todd Wilbur, Todd Wilbur cm
Xuất bản: : Jove, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Proof and Knowledge in Mathematics
Tác giả: Michael Detlefsen
Xuất bản: New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
The Last Days of the Pleasure House
Tác giả: Agnetha Anders
Xuất bản: : Nexus, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
La Espada Rota
Tác giả: Poul Anderson
Xuất bản: : Anaya, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Calculus. VOLUMEN II- Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones dife...
Tác giả: Tom M Apostol
Xuất bản: : Reverte, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.14
 
The Permaculture Way
Tác giả: Graham Bell
Xuất bản: : Thorsons Pub, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Esperando El Venado (Spanish Edition)
Tác giả: Orson Scott Card
Xuất bản: : Ediciones B, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục