Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3960 kết quả
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Elizabeth Gilbert
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.4092
 
A beautiful math : John Nash, game theory, and the modern quest for a code of nature
Tác giả: Tom Siegfried
Xuất bản: Washington DC: Joseph Henry Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Argentina : what went wrong
Tác giả: Colin M MacLachlan
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  982
 
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: Jaana Laiho, Toms� Novosad, Achim Wacker
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Membrane technology in the chemical industry
Tác giả: S P Nunes, K V Peinemann
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Inside the house of money : top hedge fund traders on profiting in the global markets
Tác giả: Steven Drobny
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64524
 
Surfactant science and technology
Tác giả: Drew Myers
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Medieval clothing and textiles. vol. 2
Tác giả: Robin Netherton, Gale R Owen-Crocker
Xuất bản: Woodbridge UK Rochester NY: Boydell Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391
 
Sea trout : biology, conservation and management : proceedings of First International Sea Trout Symposium, Cardiff, July...
Tác giả: Graeme Harris, Nigel Milner
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3757
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục