Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Stable isotopes in ecology and environmental science
Tác giả: Kate Lajtha, Robert H Michener
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.072
 
Polymer reaction engineering [electronic resource]
Tác giả: José Asua
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Water activity in foods : fundamentals and applications
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Material identities
Tác giả: Joanna R Sofaer
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
A companion to the history of the book
Tác giả: Simon Eliot, Jonathan Rose
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  002.09
 
Whole grains and health
Tác giả: Len Marquart
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Structural timber design to Eurocode 5
Tác giả: Jack Porteous, Abdy Kermani
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  694.02
 
Handbook of fermented meat and poultry
Tác giả: Y H Hui, Fidel Toldrá
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
The art of theater
Tác giả: James R Hamilton
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.01
 
American literature and culture, 1900-1960
Tác giả: Gail McDonald
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục