Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Xây dựng(Tháng 1 kỳ) =Construction. 3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in + eBook (rar)
ddc:  624
 
경희 한국어문법 6 = : Get in Korean Grammar 6
Tác giả: 권오희, 김성용, 김세화, 김중섭, 안도연, 이정희, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법5 = : Get it Korean Grammar 5
Tác giả: 김 중섭, 김성용, 문선미, 이영주, 이정희, 정윤주, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법4 = : Get it Korean Grammar 4
Tác giả: 김중섭, 서윤남, 윤연진, 윤혜리, 이정희, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어문법1 = : Get it Korean Grammar 1
Tác giả: 김성용, 김중섭, 이안나, 이정희, 조현용, 조효정, Danielle O Pyun
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.75
 
경희 한국어듣기 1 = : Get it Korean Listening 1
Tác giả: 김정섭, 안도연, 윤세윤, 이정희, 이주희, 주현용, Danielle O Pyun
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.783
 
경희 한국어듣기 5 = : Get it Korean Listening 5
Tác giả: 김에스더, 김정섭, 김지영, 이안나, 이정희, 조효정, 주현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.783
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán . Tập 3
Tác giả: Trần Hiền Thần, Trần Thị Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
1

Truy cập nhanh danh mục