Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Chemistry : the molecular nature of matter and change
Tác giả: Martin S Silberberg, Patricia Amateis
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Exploring physical geography
Tác giả: Stephen J Reynolds
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910
 
Advanced persistent threat hacking : the art and science of hacking any organization
Tác giả: Tyler Wrightson, Comrade, Reg Harnish
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Hole's essentials of human anatomy & physiology
Tác giả: David Shier, Jackie Butler, Ricki Lewis
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Clinical neurology [electronic resource]
Tác giả: Michael J Aminoff, David A Greenberg, Roger P Simon
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Microeconomics : principles, problems, and policies
Tác giả: Campbell R McConnell, Stanley L Brue, Sean Masaki Flynn
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Microeconomics and behavior
Tác giả: Robert H Frank
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Electronic principles
Tác giả: Albert Paul Malvino, David J Bates
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Cultural anthropology : appreciating cultural diversity
Tác giả: Conrad Phillip Kottak
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
Essentials of understanding psychology
Tác giả: Robert S Feldman
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục