Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 347 kết quả
Authoritarianism and How to Counter It
Tác giả: Bill Jordan
Xuất bản: Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.53
 
Digital media and wireless communications in developing nations : agriculture, education, and the economic sector
Tác giả: Emmanuel Eilu, Megh Raj Goyal
Xuất bản: Canada: Apple Academic Press Inc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  384.3091724
 
Essentials of health policy and law
Tác giả: Joel Ber Teitelbaum, Sara E Wilensky
Xuất bản: New York: World Headquarters, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
A universal declaration of human well-being
Tác giả: Annie Austin
Xuất bản: Cham Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh
Tác giả: Bùi Xuân Hải, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Thùy Trang, Trần Hoàng Nga
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.06
 
Chiêng xoong Mố Bók = Mùa xuân mùa hoa
Tác giả: Đỗ Thị Tấc
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản
Tác giả: Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Social media and the post-truth world order : the global dynamics of disinformation
Tác giả: Gabriele Cosentino
Xuất bản: Cham: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Smart infrastructure and applications : foundations for smarter cities and societies
Tác giả: Rashid Mehmood, Imrich Chlamtac, Iyad Katib, Simon See
Xuất bản: Cham: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.1216
 
Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây Nguyên
Tác giả: Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục