Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 10987 kết quả (0.0468923 giây)
Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội hóa trong công tác quản lý chất thải rắn, sinh hoạt tại quận 3, TPHCM
Tác giả: Lê Quốc Huy
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 628.44068
 
Quản lý nước thải bằng kỹ thuật 3R tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
Tác giả: Nguyễn Bá Sơn
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 628.3068
 
Nghiên cứu sử dụng cao chiết măng và cúc làm chất chống Oxy hóa tự nhiên trong thực phẩm bước đầu ứng dụng trên mayonnai...
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 664.37
 
Đánh giá tác động của hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng đến môi trường tại TP Bạc Liêu và đề xuất các biện pháp giảm thi...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạ Duy
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 363.7
 
Nghiên cứu kết hợp Enzyme để nâng cao hiệu suất thu nhận astaxanthin từ phế liệu đầu tôm sú penaeus monodon
Tác giả: Nguyễn Đăng Khôi
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 664.949
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây sâm Parietaria debilis Forst.f
Tác giả: Lê Hàn Ni
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 663.94
 
Đánh giá đa dạng sinh học của rừng ngập mặn khu bảo tồn đa dạng sinh học của công ty TNHH hóa dầu Long Sơn tỉnh Bà Rịa -...
Tác giả: Bùi Duy Khanh
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 333.95
 
Tìm hiểu và xây dựng chương trình HACCP cho quy trình công nghệ sản xuất cá basa fillet và kirimi tại công ty cổ phần Sà...
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 664.9497
 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân nâng công suất từ 8000m3/ngày đêm lên 12000m3/ngày đêm
Tác giả: Lâm Chấn Phong
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 628.3
 
Nghiên cứu quy trình tái sử dụng vỏ chôm chôm thải bỏ làm phân hữu cơ phục vụ nông nghiệp sạch tại xã Gia Kiệm, huyện Th...
Tác giả: Nguyễn Trần Trung Hiếu
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 631.875
 

Truy cập nhanh danh mục