Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 196 kết quả
The theory of the quantum world : proceedings of the 25th Solvay Conference on Physics, Brussels, Belgium, 19-22 October...
Tác giả: D Gross, Marc Henneaux, A Sevrin
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
On emotions [electronic resource] : philosophical essays
Tác giả: John Deigh
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, c2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.37
 
We survived : at last I speak
Tác giả: Leon Malmed
Xuất bản: Lincoln Neb: Zea Books, c2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.53180922
 
Special issue : who belongs? : immigration, citizenship, and the constitution of legality
Tác giả: Austin Sarat
Xuất bản: Bingley UK: Emerald, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.7308
 
The lays of Marie de France
Tác giả: Marie, Marie, David R SlavittDavid R Slavitt
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  841.1
 
Japanese ikebana for every season
Tác giả: Rie Imai, Noboru Murata, Yuji Ueno
Xuất bản: Tokyo Rutland VT: Tuttle Publishing, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.592
 
Wooden boxes
Tác giả: Dennis Lee Zongker
Xuất bản: Newtown Conn: The Taunton Press Inc, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.51
 
Yes, you can grow roses
Tác giả: Judy Barrett
Xuất bản: College Station: Texas AM University Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  635.933734
 
100 great Italian recipes
Tác giả: Maria Grazia Villa
Xuất bản: Newtown CT: Taunton Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59
 
The run-walk-run method
Tác giả: Jeff Galloway
Xuất bản: Maidenhead UK Indianapolis Ind: Meyer Meyer Sport, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục