Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Sổ tay bảo dưỡng đường ôtô
Tác giả: Ken Atkinson
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625
 
Sổ tay địa chất công trình . Tập II
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Sổ tay địa chất công trình. Tập I
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Thị Xuân Hồng, Vũ Văn Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692
 
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng . T.1
Tác giả: Vương Hách, Nguyễn Đăng Sơn, Vũ Quốc Chinh, Vũ Trường Hạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng . T.2
Tác giả: Vương Hách, Nguyễn Đăng Sơn, Vũ Trường Hạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng . T.3
Tác giả: Vương Hách, Nguyễn Đăng Sơn, Vũ Trường Hạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục