Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
National Science Open
Tác giả:
Xuất bản: : Science Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Dili Kexue
Tác giả:
Xuất bản: : Science Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
New perspectives on cohesion and coherence
Tác giả:
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  400
 
How mobile robots can self-organise a vocabulary
Tác giả: Paul Vogt
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New perspectives on cohesion and coherence
Tác giả: Kerstin Kunz, Kerstin Kunz, Ekaterina Lapshinova-Koltunski, Ekaterina Lapshinova-Koltunski, Katrin Menzel, Katrin Menzel
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Language strategies for the domain of colour
Tác giả: Joris Bleys
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The evolution of case grammar
Tác giả: Remi van Trijp
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  400
 
The evolution of grounded spatial language
Tác giả: Michael Spranger
Xuất bản: : Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  402,85
 
Modeling information structure in a cross-linguistic perspective
Tác giả: Sanghoun Song
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục