Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.0311865 giây)
New directions in corpus-based translation studies
Tác giả: Claudio Fantinuoli
Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 410.188
 
The Dawn of Dutch. Language contact in the Western Low Countries before 1200
Tác giả: Michiel de Vaan
: John Benjamins Publishing Company, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 439.317
 
Dutch : a comprehensive grammar
Tác giả: B. C Donaldson
London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 439.3182421
 
Syntax of Dutch
Tác giả: 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 439.315
 
Voicing in Contrast. Acquiring a Second Language Laryngeal System
Tác giả: Ellen Simon
Gent: Academia Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 414
 
Dutch [electronic resource] : an essential grammar
Tác giả: William Z Shetter
New York London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 439.3
 
Syntax of Dutch Nouns and Noun Phrases (Volume I)
Tác giả: 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 439.315
 
Syntax of Dutch Adpositions and Adpositional Phrases
Tác giả: 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 439.315
 
Syntax of Dutch : Coordination and Ellipsis
Tác giả: 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012ltc2019gt
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 439.315
 
Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten : Deel II
Tác giả: Sjef Barbiers
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục