Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 332 kết quả
Theories of History : History Read across the Humanities
Tác giả: Michael J Kelly, Michael J Kelly, Arthur Rose, Arthur Rose
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  901
 
The Oxford history of historical writing
Tác giả: Andrew Feldherr, Grant Hardy, D R Woolf
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  907.2
 
Art history : contemporary perspectives on method
Tác giả: Dana Arnold
Xuất bản: Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  707.2
 
The Beatles and the historians : an analysis of writings about the Fab Four
Tác giả: Erin Torkelson Weber
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.421660922
 
Chronologics Periodisation in a Global Context
Tác giả: Barbara Mittler, Thomas Maissen, Thomas Maissen, Barbara Mittler, Pierre Monnet, Pierre Monnet
Xuất bản: Heidelberg: Heidelberg University Publishing heiUP, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Connected worlds : history in trans-national perspective
Tác giả: Ann Curthoys, Marilyn Lake
Xuất bản: Canberra: ANU E Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  945
 
Locating medical history : the stories and their meanings
Tác giả: Frank Huisman, John Harley Warner
Xuất bản: Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
The history manifesto
Tác giả: Jo Guldi, David Armitage
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  901
 
The Enlightenment : history of an idea
Tác giả: Vincenzo Ferrone, Vincenzo Ferrone
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.09033
 
Reflections on the Marxist theory of history
Tác giả: Paul Blackledge
Xuất bản: Manchester New York New York: Manchester University Press Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.4119
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục