Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1635 kết quả
Science Museum Group Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Science Museum London, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fabulous Science
Tác giả: Waller John
Xuất bản: : Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Cultures of Science
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Music and the making of modern science
Tác giả: Peter Pesic
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
The science of supervillains
Tác giả: Lois H Gresh, Robert E Weinberg
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5
 
History, historicity and science
Tác giả: Joseph Margolis, Tom Rockmore
Xuất bản: Aldershot England Burlington VT: Ashgate, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Science history : a traveler's guide
Tác giả: Mary Virginia Orna
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Science in the Enlightenment : an encyclopedia
Tác giả: William E Burns
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
A companion to science fiction
Tác giả: David Seed
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
The timeline book of science
Tác giả: George Ochoa, Melinda Corey
Xuất bản: New York: Ballantine, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục