Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Sustainable Development and Engineering Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Peter the Great St Petersburg Polytechnic University, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Infrastructure : the social value of shared resources
Tác giả: Brett M Frischmann
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363
 
Green infrastructure finance : framework report
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.6722
 
Urban infrastructure : finance and management
Tác giả: Marcus Spiller, Kath Wellman
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.60681
 
ICT infrastructure in emerging Asia : policy and regulatory roadblocks
Tác giả: Rohan Samarajiva, Ayesha Zainudeen
Xuất bản: Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.6095
 
The Infrastructure Finance Challenge : A Report by the Working Group on Infrastructure Finance Stern School of Business. New York University
Tác giả: Ingo Walter
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363
 
Strategies for protecting national critical infrastructure assets : a focus on problem-solving
Tác giả: John Sullivant
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.325
 
Unlocking Private Investment in Sustainable Infrastructure in Asia
Tác giả: Bhajan Grewal, Iskandar Abdullaev, Iskandar Abdullaev, Eisa Khan Ayoob Ayoobi, Eisa Khan Ayoob Ayoobi, Bhajan Grewal, Nella Hendriyetty, Nella Hendriyetty, Chul Ju Kim, Chul Ju Kim, Naoyuki Yoshino, Naoyuki Yoshino
Xuất bản: : Taylor Francis, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Water, wastewater, and stormwater infrastructure management
Tác giả: Neil S Grigg
Xuất bản: Boca Raton Fla: Lewis Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Principles of project and infrastructure finance
Tác giả: Willie Tan
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15/5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục