Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 130 kết quả
Journal of the Global Power and Propulsion Society
Tác giả:
Xuất bản: : Global Power and Propulsion Society, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Zhejiang dianli
Tác giả:
Xuất bản: : zhejiang electric power, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Electrical systems for nuclear power plants
Tác giả: Omar S Mazzoni
Xuất bản: Hoboken New Jersey Piscatawny NJ: John Wiley Sons IEEE Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.483
 
Nuclear power
Tác giả: Bonnie Juettner Fernandes
Xuất bản: Farmington Hills MI: KidHaven Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7924
 
Design and construction of nuclear power plants
Tác giả: Rüdiger Meiswinkel, Julian Meyer, Jürgen Reiner Schnell
Xuất bản: Berlin Germany: Ernst Sohn, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4832
 
Emergency planning for nuclear power plants
Tác giả: Paul Elkmann
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.17996
 
Nuclear power : past, present and future
Tác giả: David Elliott
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.7924
 
Learning from Fukushima : Nuclear power in East Asia
Tác giả: Peter van Ness, Mel Gurtov, Mel Gurtov, Peter van Ness
Xuất bản: Acton ACT Australia: ANU Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
IEEE Open Journal of Power Electronics
Tác giả:
Xuất bản: : IEEE, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The history of nuclear power / James A. Mahaffey
Tác giả: James A Mahaffey
Xuất bản: New York NY: Facts on File, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.792409
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục