Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Aerosmith : riff by riff
Tác giả: Pete Prown, Steven Tyler
Xuất bản: Port Chester NY Milwaukee WI: Cherry Lane Music Distributed by Hal Leonard, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Rock music styles : a history
Tác giả: Katherine Charlton
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.6609
 
Electric folk : the changing face of English traditional music
Tác giả: Britta Sweers
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.6221024
 
Popular Music, Stars and Stardom
Tác giả: Stephen Loy, Samantha Bennett, Samantha Bennett, Stephen Loy, Julie Rickwood, Julie Rickwood
Xuất bản: Acton ACT Australia: ANU Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.48423
 
Rebel music : resistance through hip hop and punk
Tác giả: Martha Diaz, Anthony J Nocella, Priya Parmar, Scott Robertson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.421649
 
Bytes and Backbeats : Repurposing Music in the Digital Age
Tác giả: Steve Savage
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  781.64
 
Grunge is dead : the oral history of Seattle rock music
Tác giả: Greg Prato
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.421
 
Rock and popular music [electronic resource] : politics, policies, institutions
Tác giả: Tony Bennett
Xuất bản: London New York: Routledge, 1993
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Rock 'n' film : cinema's dance with popular music
Tác giả: David E James
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436578
 
American popular music [electronic resource] : the rock years
Tác giả: Larry Starr, Christopher Alan Waterman
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.66973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục