Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 822 kết quả
Revista de Etnologie şi Culturologie
Tác giả:
Xuất bản: : Inst Patrimoniului Cultural IPC, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
El Genio Maligno : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales
Tác giả:
Xuất bản: : Asociación Cultural Cancro, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Institute for Social and Cultural Studies, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Cultural History in Europe
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  940.5
 
A Cultural History of Chemistry in Antiquity
Tác giả: Marco Beretta, Marco Beretta
Xuất bản: : Bloomsbury Academic, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Tennis : a cultural history
Tác giả: Heiner Gillmeister
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.342094
 
Christmas in Germany : a cultural history
Tác giả: Joe Perry
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.26630943
 
History and cultural theory
Tác giả: Simon Gunn
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Longman, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.09
 
Cosmos & culture : cultural evolution in a cosmic context
Tác giả: Steven J Dick, Mark Lupisella
Xuất bản: Washington DC: National Aeronautics and Space Administration Office of External Relations History Division For sale by the Supt of Docs US GPO, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.109
 
A Cultural History of Youth in the Modern Age
Tác giả: Simon Sleight, Kristine Alexander, Kristine Alexander, Simon Sleight
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục