Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-25 trong số 25 kết quả
Sinh học phân tử tế bào và hóa sinh 1
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Đức Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết vỏ quả xoài Mangifera indica L. đối với vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus...
Tác giả: Tô Ngọc Mỹ Di, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  615.321
 
Phân lập vi khuẩn Streptococcus muntans gây sâu răng và khả năng ức chế loại vi khuẩn này bởi dịch chiết lá trầu không (...
Tác giả: Phạm Thị Thảo Trâm, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  615.321
 

Truy cập nhanh danh mục