Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
TOEFL Test Strategies
Tác giả: Eli Hinkel, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
The new Prepare for IELTS : The IELTS Preparation Course
Tác giả: Penny Cameron, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
First certificate organiser : Tài liệu luyện thi FCE
Tác giả: John Flower, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Hội thoại tiếng Anh hàng ngày = : daily English conversation
Tác giả: Thiptida Budchui, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Tiếng Anh cho mọi người : English for everyone course book. Level 2 - Beginner
Tác giả: Rachel Harding, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
TOEFL iBT navigator : Speaking
Tác giả: Ju Mijeong, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
TOEFL iBT navigator : Writing
Tác giả: Justin Oh, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
TOEFL iBT navigator : Listening
Tác giả: Hwang Sugyeong, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Đàm thoại tiếng Anh thực dụng chuyên ngành khoa học và công nghệ
Tác giả: Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246
 
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Test : Test of English as a Foreign Language
Tác giả: Pamela J Sharpe, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục