Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Thuyết phục : Nghệ thuật tác động đến người khác =Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.852
 
Lập sơ đồ tư duy
Tác giả: Tony Buzan, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
Thuyết phục nghệ thuật tác động đến người khác = Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Sơ đồ tư duy : The mind map book
Tác giả: Barry Buzan, Tony Buzan, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.4
 
Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể = : the definitive book of body language
Tác giả: Allan Pease, Lê Huy Lâm, Barbara Pease
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.69
 
1

Truy cập nhanh danh mục