Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Thinking and deciding [electronic resource]
Tác giả: Jonathan Baron
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
The Quiet Center
Tác giả: John C Lilly
Xuất bản: : Ronin Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
Sơ đồ tư duy : The mind map book
Tác giả: Barry Buzan, Tony Buzan, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.4
 
Mastermind : how to think like Sherlock Holmes
Tác giả: Maria Konnikova
Xuất bản: Edinburgh: Canongate, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153.4
 
Cross-train your brain : a mental fitness program for maximizing creativity and achieving success
Tác giả: Stephen D Eiffert
Xuất bản: New York: AMACOM, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
Reasoning skills success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: LearningExpress, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
Think : why you should question everything
Tác giả: Guy P Harrison
Xuất bản: Amherst New York: Prometheus Books, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
An introduction to critical thinking and creativity : think more, think better
Tác giả: Joe Y F Lau
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
The intuitive mind : profiting from the power of your sixth sense
Tác giả: Eugene Sadler-Smith
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
The folly of fools : the logic of deceit and self-deception in human life
Tác giả: Robert Trivers
Xuất bản: New York NY: Basic Books, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục