Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thách thức mới trong thương mại quốc tế của Việ...
Tác giả: Huỳnh Thanh Xuân, Lê Thị Mận, Ngô Cao Cường, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  382.919
 
Kỷ yếu Hội thảo Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Huỳnh Thanh Xuân, Lê Thục Lam, Nguyễn Đình Luận, Nguyễn Thanh Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  338.9597
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học marketing Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Lê Quang Hùng, Nguyễn Đình Luận, Nguyễn Lưu Thanh Tân, Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Trang, Trương Quang Dũng, Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  658.8
 
Giữ lại chợ truyền thống - Giữ lại bản sắc văn hóa mua sắm của người việt tại TP.HCM
Tác giả: Đặng Thụy Hoàng Thảo Nhi, Lê Minh Ái Nhi, Nguyễn Đình Luận, Nguyễn Mạnh Đức, Quang Hào Nhiên, Trần Phạm Phương Trinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  306.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục