Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 78 kết quả
Điều khiển động cơ không đồng bộ ở chế độ tiết kiệm năng lượng
Tác giả: Ngô Đình Khôi, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển hệ PENDUBOT trên nền LABVIEW
Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên làm việc tại thanh tra sở xây dựng Tp.Hồ C...
Tác giả: Trịnh Nguyễn Thanh Phương, Lưu Trường Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dây và cáp điện Minh Tâm
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương Mai, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Chiến lược marketing hỗn hợp tại công ty TNHH du lịch TM Tân Đại Lục - thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Phan Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.5
 
Kỹ thuật sản xuất và nuôi cá biển : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.32
 
Nghiên cứu thiết kế robot leo trụ
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến cho xe hai bánh tự cân bằng
Tác giả: Ngô Trường Cửu, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 

Truy cập nhanh danh mục