Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 45 kết quả
Kiểm thử và giám sát an toàn mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành kiểm thử xâm nhập mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
An toàn hệ thống mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Phân tích và đánh giá an toàn thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Kiến trúc an toàn thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Điều tra tấn công
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Nguyễn Hoàng Duy
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
An toàn thông tin cho ứng dụng web
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Đặng Hùng Kiệt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Phân tích mã độc
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành an toàn máy chủ windows
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Đinh Huỳnh Tuệ Tuệ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 

Truy cập nhanh danh mục