Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Chiến lược kinh doanh ngành bưu chính viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Huỳnh Thiên Bảo, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh ngành thủy sản tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến 2020
Tác giả: Lê Hoàng Sơn, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020
Tác giả: Phan Văn Thắm, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngân hàng thương mại tại Tp. HCM
Tác giả: Trần Thủy Tiên, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.120683
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An
Tác giả: Huỳnh Thị Bích Liên, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tại công ty TNHH Decathlon Việt Nam
Tác giả: Phan Thị Thanh Thảo, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Atrium Café - Khách sạn Legend
Tác giả: Huỳnh Ái Vy, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng The City Diner
Tác giả: Nguyễn Thị Mai, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với điểm đến du lịch Phú quốc - tỉnh Kiên ...
Tác giả: Võ Nhựt Thanh, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 s...
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.47910683
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục