Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài : Sách chuyên khảo
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Quốc gia Sự thật, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.9
 
Luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Tư pháp quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340.9
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340.072
 
Giáo trình tư pháp quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn,
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.9
 
Giáo trình tư pháp quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340.9
 
Luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Luật so sánh
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340.2
 
Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài : Sách chuyên khảo
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.9
 
Giáo trình luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục