Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  915.97
 
Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế giới
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.91
 
Quy hoạch Du Lịch
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Tài nguyên du lịch
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.479
 
Tài nguyên du lịch
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.479
 
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Yến Ngọc, Phạm Thị Ngọc Diệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.95
 
Du lịch cộng đồng
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Lê Thị Hiền Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Bích Thủy, Phạm Thị Ngọc Diệp
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
1

Truy cập nhanh danh mục