Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
25 phương pháp sử dụng internet an toàn
Tác giả: Cao Cường, Nhật Minh
Xuất bản: Hà Nội: Quân Đội Nhân Dân, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Mạch điện 1
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Nghiên cứu thị trường điện thế giới lý thuyết trò chơi phương hướng phát triển tại Việt Nam
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơrôn RBF trong điều khiển thích nghi cho đối tượng phi tuyến động
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Hướng dẫn thí nghiệm điện tử công suất
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.317
 
Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3192
 
Giải tích mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Hàm phức và biến đổi laplace
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.9
 
Thí nghiệm công nghệ sinh học. T.1, Thí Nghiệm hóa sinh học
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục