Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Cơ sở kỹ thuật đo
Tác giả: Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện dung ký sinh lên độ chính xác thiết bị đo kiểu trở
Tác giả: Lý Mộng Long, Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Test and Measurement
Tác giả: Tác giả?
Xuất bản: England: knxb, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
Test & Measurement
Tác giả: Hewlett Packard
Xuất bản: USA: knxb, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
Vật lý kỹ thuật
Tác giả: Đỗ Trung Kiên, Lê Xuân Thê, Ngạc Văn An, Nguyễn Đăng Lâm, Đặng Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. T.1
Tác giả: Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
Kỹ thuật đo : T.1
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Vật lý kỹ thuật
Tác giả: Đặng Hùng, Đỗ Trung Kiên, Lê Xuân Thê, Ngạc Văn An, Nguyễn Đăng Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục