Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Xử lý và nhận dạng trong robot
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Trạm thu phí giao thông từ xa
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  388.10285
 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động truy tìm mục tiêu dùng Camera ứng dụng cho Mobile BOT
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Kỹ thuật thiết kế khuôn mẫu
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  668.412
 
Hệ thống cơ điện tử
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Kỹ thuật thiết kế khuôn mẫu
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  668.412
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Ngôn ngữ lập trình
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Kỹ thuật lập trình nâng cao
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục