Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Thực hành hóa thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Phân lập tuyển chọn vi sinh vật xử lý loại bỏ Nitơ trong nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Phân lập tuyển chọn vi sinh vật xử lý loại bỏ nitơ trong nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tổng quan hệ vi sinh vật gây hư hỏng sủa và đề xuất biện pháp hạn chế
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hương, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tổng quan về độc tố Mycotoxin trong thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tìm hiểu về vi khuẩn Samonella
Tác giả: Nguyễn Hữu Liêm, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tổng quan về Staphylococcus aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Trần Hải Hoàng, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát các điều kiện thích hợp của chủng vi khuẩn phân hủy hợp chất hữu cơ ứng dụng xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Hồng Nhựt, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Khảo sát ứng dụng chủng vi khuẩn phản nitrate Achromobacter xylosoxidans trong xử lý nước thải thủy sản nồng độ muối cao
Tác giả: Võ Thị Diệp Thúy, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá sự hiện diện của một số chỉ tiêu vi sinh vật trên mẫu thịt thăn heo ở các chi nhánh Satra Foods tại TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Lê Ngọc Giao, Huỳnh Văn Thành
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục