Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Kỹ thuật môi trường
Tác giả: Lâm Minh Triết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628
 
Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước
Tác giả: Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.162
 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp có tính đột phá về bảo vệ môi trường trong điều kiện thực tế của tỉnh Bình Dương đ...
Tác giả: Tào Mạnh Quân, Lâm Minh Triết
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Nghiên cứu khử màu một số loại màu nhuộm hoạt tính bằng phương pháp keo tụ điện hóa
Tác giả: Lý Thế Chương Nhuynh, Lâm Minh Triết
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Sinh thái môi trường ứng dụng
Tác giả: Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.27
 
Các phương pháp phân tích kim loại trong nước và nước thải
Tác giả: Lâm Minh Triết, Diệp Ngọc Sương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.1683
 
Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
Tác giả: Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.4
 
Sinh thái môi trường ứng dụng
Tác giả: Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.27
 
Sinh thái môi trường học cơ bản
Tác giả: Lâm Minh Triết, Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577
 
Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước
Tác giả: Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.162
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục