Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 229 kết quả
Principles of Environmental Sciences [electronic resource]
Tác giả: Jan J Boersema, Lucas Reijnders
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Twilight of the machines [electronic resource]
Tác giả: John Zerzan
Xuất bản: Port Townsend WA: Feral House, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Principles of Environmental Science and Technology. [electronic resource]
Tác giả: K Saravanan, R Baskar, S Ramachandran
Xuất bản: New Delhi: New Age International Pvt Ltd Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong thi công đường giao thông nông thôn
Tác giả: Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Tác động của công trình thủy lợi Dầu Tiếng đến môi trường tự nhiên và xã hội quanh vùng
Tác giả: Đào Ngọc Bích, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn...
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Principles of environmental science : Inquiry and applications
Tác giả: William P Cunningham, Mary Ann Cunningham
Xuất bản: Boston: McGrawHillHigher Education, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam
Tác giả: Trần Minh Quân, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
A comprehensive laboratory manual for environmental science and engineering [electronic resource]
Tác giả: P R Sreemahadevan Pillai
Xuất bản: Daryaganj New Delhi: New Age International P Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Nghiên cứu thực hiện sản xuất sạch hơn cho quy trình sản xuất công nghiệp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm chế ...
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên, Tôn Thất Lãng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục