Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Nhà máy thủy điện
Tác giả: Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện
Tác giả: Đào Quang Thạch, Lã Văn Út, Nguyễn Hữu Khái
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
1

Truy cập nhanh danh mục