Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
Tác giả: Phạm Quốc Nghiệp, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Practical power systems protection [electronic resource]
Tác giả: L G Hewitson, Ramesh Balakrishnan, Mark Brown
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: NewnesElsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Tính toán và phân tích an toàn hệ thống điện miền nam Việt Nam
Tác giả: Trần Nhật Kha, Lê Kim Hùng
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Power system dynamics : stability and control
Tác giả: Jan Machowski, Janusz W Bialek, J R Bumby
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Modern heuristic optimization techniques : theory and applications to power systems
Tác giả: Mohamed A El-Sharkawi, Kwang Y Lee
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Applied mathematics for restructured electric power systems : optimization, control, and computational intelligence
Tác giả: J H Chow, James A Momoh, Felix F Wu
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.3191
 
Thiết kế hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng ViệtHồ Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Sách tra cứu về chất lượng điện năng
Tác giả: Bạch Quốc Khánh, Đinh Thành Việt, Hoàng Hữu Thuận, Lê Văn Doanh, Nguyễn Sỹ Chương, Phùng Anh Tuấn, Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Voltage stability of electric power systems
Tác giả: Thierry Van Cutsem, Costas Vournas
Xuất bản: New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Electrical Power Systems Quality
Tác giả: H Wayne Beaty, Roger C Dugan, Mark F McGranaghan, Surya Santoso
Xuất bản: New Delhi: Tata McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục