Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Trang bị điện
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31042
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Thiết bị và hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Kết cấu cơ khí
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết bị & hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Thiết bị và hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Nghiên cứu giải pháp đo kích thước áo thun bằng xử lý ảnh
Tác giả: Phạm Văn Trung, Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục