Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện. Phần 1. Máy ngắt điện cao áp
Tác giả: Dương Ngọc Thọ, Lê Thành Bắc, Lê Văn Quyện, Võ Như Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31042
 
Electrical contacts : fundamentals, applications and technology
Tác giả: Milenko Braunovic
Xuất bản: London: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.31042
 
Vector control of three-phase AC machines : system development in the practice
Tác giả: Nguyen Phung Quang, Jörg-Andre Dittrich
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Electric machinery fundamentals
Tác giả: Stephen J Chapman
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Sensorless vector and direct torque control
Tác giả: Peter Vas
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Giáo trình máy điện
Tác giả: Đào Hoa Việt, Đỗ Duy Hợp, Vũ Đức Thoan, Vũ Hữu Thích
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.31042
 
Máy điện tổng quát
Tác giả: Phạm Văn Bình
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31042
 
Trang bị điện
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31042
 
Giáo trình máy điện đặc biệt
Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Giáo trình vật liệu điện
Tác giả: Nguyễn Đình Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.31042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục