Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Tác giả: Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.902
 
Kỹ thuật mài kim loại
Tác giả: Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.9
 
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng của các hệ đào tạo
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục