Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Pháp luật về hợp đồng
Tác giả: Mai Xuân Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.02
 
Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Mai Xuân Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341.754
 
Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Mai Xuân Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341.754
 
Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại
Tác giả: Mai Xuân Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Tác giả: Mai Xuân Minh, Nguyễn Minh Nhựt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.405
 
Pháp luật về hợp đồng
Tác giả: Mai Xuân Minh, Lê Thị Minh, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.02
 
Luật kinh doanh
Tác giả: Lê Thị Minh, Mai Xuân Minh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Văn Thạch, Từ Thanh Thảo, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Luật kinh doanh
Tác giả: Lê Thị Minh, Mai Xuân Minh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Văn Thạch, Từ Thanh Thảo, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
1

Truy cập nhanh danh mục