Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Tình yêu thật sự là gì?
Tác giả: Mai Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.7
 
Tiếp thị và kinh doanh thời trang
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  338.47687
 
Giáo trình Luật Quốc tế
Tác giả: Lê Mai Anh
Xuất bản: Hà Nội: Công an Nhân dân, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Tiếp thị và kinh doanh thời trang
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  338.47687
 
Giáo trình Luật Quốc tế
Tác giả: Lê Mai Anh
Xuất bản: Hà Nội: Công an Nhân dân, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Marketing fashion
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.0688
 
Điều vĩ đại của chiếc lá
Tác giả: Hoài An, Mai Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đồ án xử lý chất liệu
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh, Vũ Hồng Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Đồ án xử lý chất liệu
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh, Vũ Hồng Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  368.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục