Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Nghiên cứu kết hợp Enzyme để nâng cao hiệu suất thu nhận astaxanthin từ phế liệu đầu tôm sú penaeus monodon
Tác giả: Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.949
 
Thu nhận bột đạm giàu ASTAXANTHIN từ phế liệu đầu tôm sú PENAUS MONODON bằng Alcalase lfg 2.4 1128 và Lipase L3126 kết h...
Tác giả: Hồ Thị Kim Thu, Huỳnh Hoa Nhi, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  664.949
 
Thu nhận bột đạm giàu astaxanthin từ phế liệu đầu tôm sú bằng protease và lipase kết hợp
Tác giả: Hồ Thị Kim Thu, Huỳnh Hoa Nhi, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.949
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất bia tại công ty cổ phần Tiến Đồng - nhà máy bia Vinaken : báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Lê Hàn Ni, Lê Quan Bảo, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Ngọc Thảo My, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.42
 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân phế liệu tôm sú penaeus monodon thu nhận chất màu astaxanthin ở dạ...
Tác giả: Hồ Thị Kim Thu, Huỳnh Hoa Nhi, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc My, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  572.59
 
1

Truy cập nhanh danh mục