Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nhập môn HACCP cho các nhà chế biến thủy sản (dự án công nghệ sau thu hoạch thủy sản ASEAN - Canada giai đoạn II) = : An...
Tác giả: Nguyễn Hồng Ánh
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.949
 
Nghiên cứu kết hợp Enzyme để nâng cao hiệu suất thu nhận astaxanthin từ phế liệu đầu tôm sú penaeus monodon
Tác giả: Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.949
 
Tìm hiểu về HACCP và xây dựng chương trình HACCP cho quy trình công nghệ sản xuất cá hồi chà bông tại công ty cổ phần Sà...
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Diệu, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.949
 
Tìm hiểu về HACCP và xây dựng chương trình HACCP cho quy trình công nghệ sản xuất cá Basa tẩm sốt Nitsuke tại công ty CP...
Tác giả: Đỗ Thị Gạo, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.949
 
Thu nhận bột đạm giàu ASTAXANTHIN từ phế liệu đầu tôm sú PENAUS MONODON bằng Alcalase lfg 2.4 1128 và Lipase L3126 kết h...
Tác giả: Hồ Thị Kim Thu, Huỳnh Hoa Nhi, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  664.949
 
Thu nhận bột đạm giàu astaxanthin từ phế liệu đầu tôm sú bằng protease và lipase kết hợp
Tác giả: Hồ Thị Kim Thu, Huỳnh Hoa Nhi, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Thảo My
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.949
 
1

Truy cập nhanh danh mục