Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 130 kết quả
Thực hành công nghệ lên men
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
Công nghệ enzyme
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Công nghệ lên men
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Thực hành vi sinh ứng dụng : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  660.62
 
Sinh lý động thực vật : Bài giảng thực hành
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Vi sinh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Công nghệ lên men
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Vi sinh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Thực hành vi sinh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Thực hành vi sinh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục