Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 4
Tác giả: Võ Tấn Phước, Nguyễn Mậu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Thông kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế thời trang trên máy tính = Cad-Computer aided fashion design
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Thiều Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.920285
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Mậu Tùng, Phạm Thị Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 3
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Cúc, Phạm Thị Thảo, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiến, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
1

Truy cập nhanh danh mục