Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Giáo trình công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Máy và thiết bị may
Tác giả: Nguyễn Thành Hậu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 3
Tác giả: Lương Hoàng Tuyết Vân, Nguyễn Thị Hằng, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687
 
Giáo trình môn học công nghệ may 5- Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiến, Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Giáo trình vật liệu may
Tác giả: Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Công nghệ may 2 : Bài giảng môn học
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  687
 
Clothing biosensory engineering
Tác giả: Yi Li, A S W Wong
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục